Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.