Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Weigerung der Europäischen Kommission, der Öffentlichkeit Zugang zu einem Rechtsgutachten im Zusammenhang mit einem angeblichen Interessenkonflikt in Tschechien zu gewähren

Odepření přístupu veřejnosti k právnímu stanovisku týkajícímu se údajného střetu zájmů v Česku ze strany Komise.