Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hvordan Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) vurderede en ansøgers egnethed til at deltage i en udvælgelsesprocedure for EU-ansatte vedrørende eksperter i teknisk bistand til medlemsstaterne