Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hvordan Den Europæiske Investeringsbank (EIB) vægtede miljøkonsekvensvurderingerne af den transadriatiske rørledning og den transanatoliske rørledning inden finansieringen af projekterne