Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europa-Kommissionens undladelse af at besvare spørgsmål om, hvordan den i udvælgelsesprocedurer tager hensyn til den erfaring, ansøgere har erhvervet, inden de får deres eksamensbevis