Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kommissionen og beslutningen om ikke at forlænge finansieringen til en ph.d.-forsker, der måtte afbryde sin forskning på grund af covid-19-pandemien