Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kommissionen og påståede utilstrækkelige tiltag for at afhjælpe situationen for forskningsstipendiater inden for Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter under covid-19-krisen