Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hvordan Europa-Kommissionen behandler oplysninger om forskning og udvikling vedrørende aktivstoffer i de pesticider, den godkender

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.