Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hvordan Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har indsamlet og vurderet oplysninger under covid-19-krisen

Hvordan Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har indsamlet og vurderet oplysninger under covid-19-krisen.