Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europa-Kommissionens beslutning om at kontrahere BlackRock Investment Management til at gennemføre en undersøgelse vedrørende integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige målsætninger i EU's bankregler

The European Commission's decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules.