Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Jmenování nového generálního tajemníka Evropskou komisí

Jmenování nového generálního tajemníka Evropskou komisí.