Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Řešení stížnosti na porušení právních předpisů podané proti Itálii v rámci pilotního postupu EU týkajícího se směrnice o rasové rovnosti a podmínek bydlení Romů ze strany Evropské komise

Řešení stížnosti na porušení právních předpisů podané proti Itálii v rámci pilotního postupu EU týkajícího se směrnice o rasové rovnosti a podmínek bydlení Romů ze strany Evropské komise.