Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým byl veden pohovor na základě situačních kompetencí v rámci výběrového řízení na zaměstnance organizovaného Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO)