Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se setkání s Mezinárodním střediskem pro rozvoj migrační politiky