Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropská komise řešila stížnost na nesplnění povinnosti týkající se údajného porušení práva EU v souvislosti s lucemburskými pravidly týkajícími se přeočkování proti covidu-19