Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) posoudil způsobilost uchazeče k účasti ve výběrovém řízení na zaměstnance EU – odborníky na technickou podporu členským státům