Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropská komise provedla veřejnou konzultaci týkající se iniciativy pro udržitelnou správu a řízení podniků