Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Obavy ohledně skutečnosti, že Evropská investiční banka má před pracovními pohovory k dispozici citlivé osobní údaje uchazečů o zaměstnání