Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nezabývání se otázkami, jak ve výběrových řízeních zohlednit zkušenosti uchazečů nabyté před získáním diplomu, ze strany Evropské komise