Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komise a neprodloužení financování postgraduální výzkumné pracovnice, která musela přerušit výzkum z důvodu pandemie COVID-19