Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komise a údajná nedostatečná opatření přijatá ke zlepšení situace výzkumných pracovníků v akcích „Marie Curie-Skłodowska“ během krize COVID-19