Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí shromažďovalo a vyhodnocovalo informace během krize způsobené onemocněním COVID-19

Způsob, jakým Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí shromažďovalo a vyhodnocovalo informace během krize způsobené onemocněním COVID-19.