Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Způsob, jakým Evropská komise zohledňuje potřeby zaměstnanců se zdravotním postižením v souvislosti s mimořádnou situací v důsledku COVID-19

Způsob, jakým Evropská komise zohledňuje potřeby zaměstnanců se zdravotním postižením v souvislosti s mimořádnou situací v důsledku COVID-19.