Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odmítnutí Evropské služby pro vnější činnost poskytnout veřejnosti plný přístup k písemným záznamům ze zasedání panelu Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.