Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Назначаване от страна на Европейската комисия на нов генерален секретар

Назначаване от страна на Европейската комисия на нов генерален секретар.