Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Обработка от страна на Европейската комисия на жалба за нарушение срещу Италия по пилотна процедура на ЕС във връзка с Директивата за расовото равенство и битовите условия на хората от ромските общности

Обработка от страна на Европейската комисия на жалба за нарушение срещу Италия по пилотна процедура на ЕС във връзка с Директивата за расовото равенство и битовите условия на хората от ромските общности.