Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Как Европейската комисия е разгледала жалба, че Франция нарушава свободното движение на работници, като приспада социалноосигурителни вноски от пенсиите с произход от Швейцария (CHAP (2014) 2212)