Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Как Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е оценила допустимостта на даден кандидат за участие в процедура за подбор на персонал на ЕС в областта на техническата подкрепа за държавите членки