Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Как Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е обработила искане на външен експерт за дистанционна работа поради ограниченията, свързани с COVID-19