Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Подходът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) към искане за публичен достъп до документи, които е разкрила вследствие на предишни искания за достъп до документи