Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Комисията и пропуск да информира жалбоподателя относно състоянието на жалба за нарушение CHAP(2017)01280, австрийско законодателство относно студентските стипендии