Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с кореспонденция относно предполагаеми нередности в процедура за възлагане на обществена поръчка