Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с искане за публичен достъп до документи относно планирането на режим на готовност и реакция на ЕС при сериозни трансгранични заплахи за здравето