Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Начинът, по който Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е разгледала оценките на въздействието върху околната среда от трансадриатическия газопровод и трансанадолския газопровод преди финансирането на проектите