Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на въпроси относно начина, по който тя отчита опита на кандидатите, придобит преди получаването на дипломата им в процедурите за подбор