Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Стратегическо проучване OI/2/2021/MMO относно начина, по който Европейската комисия контролира фондовете на ЕС, използвани за насърчаване на правото на хората с увреждания и на хората в напреднала възраст на независим живот