Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Отношението на Европейската агенция по отбрана (EDA) към кандидатурата на бившия ѝ главен изпълнителен директор за заемане на висши длъжности в Airbus