Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Комисията и отказът й да удължи финансирането на докторант, който е трябвало да прекъсне научните си изследвания поради пандемията от COVID-19