Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Подходът на Европейската комисия към информацията за научноизследователска и развойна дейност във връзка с активните вещества в одобрявани от нея пестициди

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.