Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Отказът на Европейската служба за външна дейност да предостави пълен публичен достъп до протоколите от заседанията на Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.