Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ombuda komanda

Lai nodrošinātu, ka iestāde var pienācīgi izskatīt sūdzības visās 24 Līguma valodās un izplatīt informāciju par iespējām palīdzēt cilvēkiem un organizācijām, Ombuda rīcībā ir atbilstīgi kvalificēti darbinieki, kas pārvalda vairākas valodas. Meklējiet mūsu darbiniekus pēc attiecīgās jomas vai skatiet mūsu biroja organizatoriskās struktūras diagrammu.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda kabinets

Kabineta komanda personīgi atskaitās ombudei un strādā saskaņā ar viņas tiešajiem norādījumiem. Tā konsultē ombudi un sniedz atbalstu, palīdzot nodrošināt ombudes redzējuma, stratēģijas un mērķu īstenošanu.
Jebkurš no kabineta darbiniekiem var pavadīt ombudi darba braucienos, ja tas tiek pieprasīts, un pēc norādījuma var palīdzēt sagatavot runas, prezentācijas un ziņojumus.
 • AidanO'Sullivan
  Biroja vadītājs
  Vispārēji atbildīgs par ombuda stratēģiju, attiecībām ar citām iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, un biroja vadību. Sadarbojas ar ģenerālsekretariātu, lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanu. Konsultē ombudu par komunikācijas un izpratnes veicināšanas pasākumiem.
 • SilviaBartolucci
  Politikas palīdze
  Atbildīgs par ikdienas attiecībām ar Eiropas Parlamentu, tostarp Lūgumrakstu komiteju. Palīdz īstenot EO stratēģiju, tostarp sagatavojot EO informatīvos ziņojumus.
 • FrederikHafen
  Politikas padomdevējs
  Sniedz Ombudam padomu par politikas attīstību, ārējo stratēģiju un attiecībām ar Eiropas Parlamentu. Viņš ir atbildīgs par politisko brīfingu un runu koordinēšanu.

Ģenerālsekretariāts

Ģenerālsekretariāts ir atbildīgs par vispārējo biroja vadību un vispārējo ombudes stratēģijas saskaņošanas un īstenošanas nodrošināšanu.
 • CesiraD'Aniello
  Ģenerālsekretāre
 • ChristopheBauer
  Asistents — Lietu pārvaldības procesi
 • CarolineMoen
  Ģenerālsekretāra palīdze
 • FrancescaPavesi
  Administrators
 • MurielleRichardson
  Administrators

Izmeklēšanas direktorāts

Izmeklēšanas direktorāts, kurā ietilpst viena lietu izskatīšanas nodaļa (turpmāk tekstā), ir atbildīgs par Biroja pamatdarbību, proti, izmeklēt iespējamas administratīvās kļūmes ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās un veicināt labu administratīvo praksi.
 • RositaHickey
  Izmeklēšanas direktors
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Principal Adviser on Charter compliance
 • FergalÓ Regan
  Chief Legal Expert
 • PeterDyrberg
  Izmeklēšanas un procesa eksperts
 • TanjaEhnert
  Lietu izskatītāja
 • MichaelaGehring
  Lietu izskatītāja
 • DorienLaermans
  Lietu izskatītāja
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Juriste
 • OanaMarin
  Izmeklēšanas darbinieks
 • ErikaMurányi
  Tehniskā darbiniece
 • KoenRoovers
  Lietu izskatītājs
 • MarkusSpoerer
  Izmeklēšanas darbinieks
 • ValentinaStoeva
  Izmeklēšanas darbinieks
 • ElkeWinter-Mes
  Lietu izskatītāja
 • StefanZamfirescu
  Inquiries trainee
 • Anna BarbaraZejc
  Inquiries trainee
Lietu izskatīšanas nodaļa
 • TinaNilsson
  Lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs
 • VieriBiondi
  Izmeklēšanas darbinieks
 • PeterBonnor
  Galvenais jurists
 • JulianoFranco
  Galvenais jurists
 • SilviaFuller
  Izmeklēšanas darbinieks
 • NicholasHernanz
  Lietu izskatītājs
 • Diesmerde Jonge
  Lietu izskatītājs
 • PatriciaLópez Martín
  Juriste
 • JeanLusweti
  Lietas izskatīšanas palīdze
 • TerezaMandjukova
  Lietu izskatītāja
 • LauraMassocchi
  Lietu izskatītāja
 • MariaMoustakali
  Lietu izskatītāja
 • JosefNejedlý
  Jurists
 • EijaSalonen
  Juriste
 • KonstantinosTsaklidis
  Lietu izskatītājs
 • CatherineVaudé
  Tehniskā darbiniece
 • FrancescaAbbo
  Inquiries trainee
 • ShariHinds
  Inquiries trainee
 • SarahKristoffersen
  Inquiries trainee

Komunikāciju nodaļa

Komunikāciju nodaļa ir atbildīga par vispārējās sabiedrības, galveno mērķauditoriju un citu ieinteresēto personu informēšanu par ombudes izmeklēšanām un stratēģisko darbu, kā arī viņas iesaistīšanos būtiskās ES debatēs un politikas attīstībā.
Nodaļa ir atbildīga par vispārīgo stratēģisko komunikāciju, kā arī Eiropas ombudu tīkla koordināciju.
 • GundiGadesmann
  Komunikāciju vadītājs
 • HelenaBuhl
  Komunikāciju palīgs
 • SylvieDebout
  Preses referente
 • HonorMahony
  Preses sekretārs
 • CarolinaMarín Vargas
  Komunikāciju palīgs
 • RichardMore O'Ferrall
  Komunikācijas speciālists
 • EnricoPortelli
  Digitālo sakaru speciālists
 • MarinaRamazanova
  Komunikāciju palīgs
 • ChristelleTherouse
  Komunikāciju palīgs
 • RaülJiménez Icart
  Stažieris

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēkresursiem un personāla labklājību; darbības nepārtrauktību un drošību; budžetu un finansēm; iestādes ēkām, aprīkojumu un loģistikas atbalstu; dokumentu pārvaldību un arhivēšanu; informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), kā arī visu operatīvo atbalstu lietu izskatīšanu.
 • AlessandroDel Bon
  Personāla, administrācijas un budžeta nodaļas vadītājs
 • SéverineBeyer
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Tehniskais darbinieks
 • EvelyneCoudière
  Tehniskā darbiniece
 • AnaGaspar
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • IngaJasmontaitė
  Tehniskā darbiniece
 • OualibaMakhloufia
  A dokumentumkezelésért felelős tisztviselő — IB
 • MichaelWeiskorn
  Dokumentu pārvaldības palīgs — IB
 • CarolineZinck
  Dokumentu pārvaldības palīgs
Budžeta sektors
 • VéroniqueVandaele
  Budžeta sektora vadītāja
 • CindyGiannakis
  Sekretariāta atbalsts vienības vadītājam — finanšu atbalsta speciālists
 • ZygmuntHrehorowicz
  Finanšu referents
 • StéphanieMaraj
  Finanšu referente
 • EmeseSzentes
  Finanšu referente
Cilvēkresursu sektors
 • ZinaAssimakopoulou
  Cilvēkresursu sektora vadītāja
 • RachelDoell
  Cilvēkresursu palīgs
 • HenriFinckbohner
  Šoferis — administratīvais atbalsts
 • GiovannaFragapane
  Apmācības koordinators
 • MarjorieFuchs
  Administrators
 • IsgouhiKrikorian
  Cilvēkresursu palīgs
 • GabrielleSheridan
  Cilvēkresursu palīgs
 • FéliciaVoltzenlogel
  Cilvēkresursu palīgs
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares vadītājs
 • KevinCrespo
  Informācijas tehnoloģijas atbalsts
 • MassimoEzzy
  Informācijas tehnoloģijas speciālists — sistēmas attīstītājs
 • GaëlLambert
  Informācijas tehnoloģiju speciālists — LSA

Datu aizsardzības inspektors

 • JulianoFranco
  Datu aizsardzības inspektors

Pārredzamības speciālists

 • TerezaMandjukova
  Pārredzamības speciāliste
 • EijaSalonen
  Pārredzamības speciālista vietniece