Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nodarbinātība

Procedūra

Vakances uz pastāvīgajiem amatiem Eiropas Ombuda sekretariātā tiek aizpildītas, izmantojot iekšējās darbinieku pārvietošanas vai amatā paaugstināšanas procedūru, pārvietojot vai norīkojot ierēdņus pagaidu darba veikšanai no citām Eiropas Savienības iestādēm vai struktūrām, vai arī izvēloties kandidātus no Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) vai kādas citas ES iestādes vai struktūras atklātā konkursa rezerves saraksta.

Pagaidu darbinieku vakances tiek publicētas iekšēji, lai veicinātu esošo darbinieku karjeras attīstību, vai arī tās publicē Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē. Ombuds parasti informē arī citas Eiropas Savienības iestādes par šīm brīvajām vakancēm. Ombuds var izlemt publicēt beztermiņa paziņojumus par vakancēm profiliem, kuri ir regulāri vajadzīgi Ombuda birojā, lai izveidotu tādu kandidātu loku, kurus vajadzības gadījumā var aicināt veikt testus un intervijas.

Kandidāti, kuri sekmīgi izturējuši vienu vai vairākas atlases procedūras un kuri ir īpaši ieinteresēti strādāt Eiropas Ombuda birojā, ir aicināti sazināties ar Ombuda biroja personāla, administrācijas un budžeta nodaļu.

Paziņojumi par vakancēm

Šobrīd ir pieejamas šādas vakances:

Inquiries Officer AD 5/8 in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

To be eligible, candidates must either be (i) established EU officials or (ii) successful candidates in an open competition organised by the European Personnel Selection Office (EPSO). Apply only if you meet one of these requirements.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Ārējās saites

EPSO Apmeklējiet tīmekļa vietni “EU Careers”, kur varat datubāzē meklēt pastāvīga un pagaidu darba vakances, tostarp vakances līgumdarbiniekiem, informāciju par stažēšanos un iespējām tikt norīkotam darbā ES iestādēs un aģentūrās.

Prakses iespējas

Noteikumi

Ombuds divreiz gadā piedāvā stažēšanās iespējas, galvenokārt augstskolu absolventiem vai ekvivalentu izglītību guvušajiem. Stažēšanās parasti sākas katru gadu 1. septembrī un 1. janvārī. Par katru stažēšanās periodu  tiek publicēts paziņojums par stažēšanos – parasti 1. februārī un 1. maijā Paziņojumā tiek norādīti meklētie profili. Stažierus var nosūtīt uz Strasbūru vai Briseli atkarībā no biroja vajadzībām.

Ombuda biroja stažieriem obligāti jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām. Tādēļ pietekuma veidlapas jāiesniedz angļu valodā. To pašu iemeslu dēļ visi dokumenti, kas attiecas uz stažēšanās programmu ir pieejami tikai angļu valodā.

Traineeship September 2020

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2020. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
Pieteikties