Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Nodarbinātība

Procedūra

Vakances uz pastāvīgajiem amatiem Eiropas Ombuda sekretariātā tiek aizpildītas, izmantojot iekšējās darbinieku pārvietošanas vai amatā paaugstināšanas procedūru, pārvietojot vai norīkojot ierēdņus pagaidu darba veikšanai no citām Eiropas Savienības iestādēm vai struktūrām, vai arī izvēloties kandidātus no Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) vai kādas citas ES iestādes vai struktūras atklātā konkursa rezerves saraksta.

Pagaidu darbinieku vakances tiek publicētas iekšēji, lai veicinātu esošo darbinieku karjeras attīstību, vai arī tās publicē Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē. Ombuds parasti informē arī citas Eiropas Savienības iestādes par šīm brīvajām vakancēm. Ombuds var izlemt publicēt beztermiņa paziņojumus par vakancēm profiliem, kuri ir regulāri vajadzīgi Ombuda birojā, lai izveidotu tādu kandidātu loku, kurus vajadzības gadījumā var aicināt veikt testus un intervijas.

Kandidāti, kuri sekmīgi izturējuši vienu vai vairākas atlases procedūras un kuri ir īpaši ieinteresēti strādāt Eiropas Ombuda birojā, ir aicināti sazināties ar Ombuda biroja personāla, administrācijas un budžeta nodaļu.

Paziņojumi par vakancēm

Šobrīd ir pieejamas šādas vakances:

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Ārējās saites

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) - Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) ir dibināts 2002. gada 26. jūlijā. Tā uzdevums ir sagatavot atklātus konkursus, lai izvēlētos augsti kvalificētus darbiniekus pieņemšanai darbā visās Eiropas Savienības iestādēs, proti, Eiropas Parlamentā, ES Padomē, Eiropas Komisijā, EK Tiesā, Revīzijas palātā, Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā un Eiropas Ombudā. EPSO sāka darboties 2003. gada 1. janvārī.

Prakses iespējas

Noteikumi

Ombuds piedāvā stažēšanās iespējas divreiz gadā, galvenokārt universitāšu absolventiem vai līdzīga līmeņa izglītību ieguvušajiem. Stažēšanās programmas tiek piedāvātas Strasbūrā vai Briselē atkarībā no ombuda vajadzībām. Tās sākas katru gadu 1. septembrī un 1. janvārī.

Ombuda biroja stažieriem obligāti jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām. Tādēļ pietekuma veidlapas jāiesniedz angļu valodā. To pašu iemeslu dēļ visi dokumenti, kas attiecas uz stažēšanās programmu ir pieejami tikai angļu valodā.

Šobrīd netiek piedāvāta neviena prakses vieta.