Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ämnen för det strategiska arbetet 2020

Ämnen för det strategiska arbetet 2020

Strategiska undersökningar
  • Hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) hanterar klagomål om påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter genom sin klagomålsmekanism
  • Insyn i Europeiska unionens råd under covid-19-krisen
  • Hur Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar samlade in och utvärderade information under covid-19-krisen
Strategiska initiativ (begäranden om klargörande, ej formella undersökningar)
  • Insyn i Europeiska kommissionens roll inom ramen för EU:s insatser mot covid-19-krisen
  • Insyn i Europeiska investeringsbankens åtgärder som svar på covid-19-krisen
  • Europeiska läkemedelsmyndighetens roll och dess arbetsgrupp för pandemin under covid-19-krisen
  • Insyn i EU:s insatser mot covid-19-krisen
  • EU-förvaltningens användning av EU:s officiella språk
  • Hur Europeiska kommissionen tillgodoser behoven hos personal med funktionsnedsättning i samband med covid-19-krisen