Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2019 (i genomsnitt mindre än 7 månader)


Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2019 (i genomsnitt mindre än 7 månader)
243 43,4 % Ärendena avslutades inom
3 månader
208 37,1 % Ärendena avslutades inom
3–12 månader
52 9,3 % Ärendena avslutades inom
12–18 månader
57 10,2 % Ärendena avslutades efter
mer än 18 månader[1]
  [1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen.