Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2019

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2019
Inga administrativa missförhållanden påträffade 316 56,4 %
Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd 187 33,0 %
Inga ytterligare undersökningar motiverade 30 5,4 %
Påträffat administrativt missförhållande, rekommendation helt eller delvis överenskommen 29 5,0 %
Övrigt 5 0,9 %
Anm: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.