Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019 gällde följande institutioner
  Klagomålsbaserade undersökningar
Europeiska kommissionen 274 59,7 %
Europeiska rekryteringsbyrån 44 9,6 %
Europaparlamentet 21 4,6 %
Europeiska utrikestjänsten 17 3,7 %
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 9 2,0 %
Europeiska investeringsbanken 7 1,5 %
EU:s byråer 33 7,2 %
Övriga 54 11,8 %
Anm: Undersökningen på eget initiativ OI/1/2019/MIG har genomförts mot två institutioner. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.