Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019

Land

Antal registrerade klagomål

Antal inledda undersökningar

Spanien

285

47

Tyskland

227

61

Belgien

203

88

Förenade kungariket

174

30

Polen

157

10

Frankrike

118

26

Italien

94

29

Portugal

72

7

Rumänien

65

8

Grekland

58

19

Nederländerna

56

15

Bulgarien

52

8

Sverige

51

19

Tjeckien

44

8

Irland

40

9

Kroatien

38

7

Österrike

36

9

Ungern

33

6

Finland

28

2

Slovenien

26

1

Luxemburg

22

7

Danmark

17

5

Malta

17

6

Cypern

16

3

Litauen

14

5

Slovakien

12

5

Lettland

10

1

Estland

7

1

Övriga länder

159

11

Okänt

40

3

Totalt

2 171

456