Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategiskt arbete 2019

Strategiskt arbete 2019 Strategiska undersökningar · Insyn i Eurogruppens förberedande organ · Svängdörrssituationer vid kommissionen · Behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen för det gemensamma sjukförsäkringssystemet · Europeiska läkemedelsmyndigheten och verksamhet före inlämningen av ansökningar för godkännande av läkemedel Strategiska initiativ (förfrågningar för klargörande, ej formella undersökningar) · Effektiva klagomålsmekanismer i EU:s medlemsstater för de europeiska struktur- och investeringsfonderna · Insyn i brexitförhandlingarna · Öppenhet i fråga om lobbyverksamhet och EU:s öppenhetsregister · EU:s riskbedömningsförfarande för livsmedel – öppenhet och hållbarhet · Insyn i rådets ordförandes möten med intresseorganisationer · Förbättring av medborgarinitiativet · Svängdörrssituationer inom EU:s institutioner, organ och byråer · Integration av barn med funktionsnedsättning vid Europaskolorna · Rätt till ledighet för EU-personal som blir föräldrar genom surrogatmoderskap