Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018 gällde följande institutioner
285 Europeiska kommissionen 58,2 %
30 Europaparlamentet 6,1 %
23 Europeiska utrikestjänsten 4,7 %
23 Europeiska rekryteringsbyrån 4,7 %
16 Europeiska investeringsbanken 3,3 %
14 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 2,8 %
43 EU:s byråer 8,8 %
56 Övriga 11,4 %