Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen
Under 2013
(i genomsnitt 13 månader)
under 2020
(i genomsnitt mindre än 5 månader)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Ärendena avslutades inom 3 månader
171 (37 %) 136 (35 %) Ärendena avslutades inom 3–12 månader
  65 (14 %)   26 (7 %) Ärendena avslutades inom 12–18 månader
124 (27 %)     5 (1 %) Ärendena avslutades efter mer än 18 månader[1]

  [1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen.